ORGANİZE Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların, güneş enerjisi kullanarak kendi elektriklerini üretebilmelerinin önü açıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte OSB’lerin üst kuruluşta temsil sayıları artırıldı. OSB’lerde verilen hizmetlere yönelik uygulanacak gecikme faizinde tek tip uygulamaya geçildi. Yönetmelikle OSB’lerin kenti elektriğini üretme imkanı sağlanması için de tesislerin sadece çatı ve cephelerinde güneş panelleri kurulmasına izin verildi. Bu şekilde OSB’lerde faaliyet gösteren işletmeler kendi elektriğini üretebilecek.

Bakanlık, Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği”nde de değişikliğe gitti.

Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından münferit yatırım yeri tahsisatı yapılacak, tahsisatı kaldırmak ya da yatırım için verilen süreyi uzatmada da Cumhurbaşkanı yetkili olacak. “ÇED olumlu” ya da “ÇED gerekli değil” kararı verilen ve bakanlık tarafından yatırımı kabul edilen faaliyetler, 15 gün içerisinde ruhsat alabilecek.